Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Agri

Foring av lam/kje

Lac-tec lammeautomat

Lac-Tek drikkeautomat er en praktisk og effektiv maskin som blander temperert vann med melkepulver. Konsentrasjonen av pulver kan justeres.

Veskenivået i blandekammeret styres av en sensor. Det blandes fortløpende små mengder. Den drikkeferdige melken er derfor kontinuerlig frisk og varm.

Mengden av melkepulver pr. porsjon er alltid tilnærmet konstant. Ved hjelp av det røde rattet på fronten kan vannmengden pr. porsjon justeres. På denne måten endres blandingsforholdet

En standardmaskin med tre smokker kan betjene 40 lam. Et ekstra brett med tre smokker kan kobles til maskinen.

Pulverbeholder: 13 kg Varmtvannsbeholder: 10 liter Strømforsyning: 1 fase Dimensjoner: 43 x 48 x 70 cm.

Nurcelack

NURSELAC er en automatisk dispenser for å gi et konstant, ensartet og lett tilgjengelig tilførsel av melkeerstatning for ulike husdyr som kalver, lam og kje.

Maskinen blander automatisk mengder pulverisert melkeerstatning med varmt vann til en ønsket konsentrasjon. Dyrene drikker den blandede væsken ved hjelp av en gummismukk.

Maskinen består av en pulverbeholder, vanntank med varmeelement 2x2 kw, miksebolle med uttak for smukk og et elektro - mekanisk system som blander melkepulver erstatning og vann i ønskede proporsjoner og temperatur. Blandingen foretas i porsjoner. Når melkenivået går under sensoren, begynner maskinen å blande en ny beholdning.


Vannet kommer inn i varmebeholderen via en ventil, hvor den varmes opp med termostat kontrollerte elementer. Konsentrasjonen av blandingen reguleres på følgende måte: Melkeerstatningsstrømmen er alltid konstant. Vannstrømmen til blandebollen er justerbar.

Kapasitet: 50 kalver, 300 lam eller kje

Antall smokker: Inntil 5 for kalver, 15 for lam og kje

Kapasitet av beholderen: 50kg

Kapasitet for vanntank: 35ltr