Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Agri

Nuklo spray rød, yoghurt

Nuklospray melkeerstatning

Nuklospray spegrismelk kan brukes i alle tilfeller hvor melkeproduksjonen til purka ikke strekker til. Lavt fôrinntak i kombinasjon med stress, sykdom eller høy luftfuktighet reduserer mengden av purkemelk pr. unge.

Antall grisunger pr. purke har økt opp gjennom årene. Resultatet er at mengden purkemelk tilgjengelig pr. grisunge er blitt mindre, og det gir lavere fravenningsvekt.


Nuklospray spegrismelk er enkel å bruke, og oppløses raskt og fullstendig.

Gjennom å bruke Nuklospray spegrismelk økes prosenten grisunger som overlever og det forbedrer også helsestatusen til grisungene. Omfattende forsøk viser at tilleggsmelk i fødebingen resulterer i høyere fôropptak og bedre fravenningsvekt.

Nuklospray spegrismelk kan også brukes til tapere eller hvis en purke dør.

Mambo grisemor er utviklet spesielt for Nuklospray spegrismelk.

Nuklospray Yoghurt

Slotens målsetning er å dele sin ekspertise. Det er viktig at nyfødte dyr er friskt og sunt for å kunne utvikle seg til et sterkt produksjonsdyr. En optimal start bedrer utviklingen av organer, kroppsvev, immunitet og fordøyelsessystemet. Alt dette er avgjørende for tilveksten og livet videre. Det gir en god start for dyrets ytelse og i neste omgang lønnsomhet i produksjonen.


Forbedret Nuklospray Yoghurt

Helt fra 2009 har Nuklospray Yoghurt vært en sukess som tillegg til purkemelk i fødebingen. Det nyutviklede produkt åpnet nye muligheter i fôring. At det er nødvendig med tilleggsfôr er anerkjent i moderne smågrisproduksjon. De praktiske erfaringer er veldig positive. Tilbakemeldinger på bruken av Nuklospray Yoghurt inspirerte til utvikling av produktets egenskaper.

I Slotens laboratorium ble formelen på Nuklospray Yoghurt justert og grundig testet med etterfølgende prøver på Slotens forsøksgård. Det nye produktet ble så utprøvd på en rekke gårder i ulike land. Reslutatet var et optimalisert produkt med bedre oppløselighet og et betydelig lettere renhold av krybber. Dette har bidratt til en bedre hygiene. Den nye Nuklospray Yoghurt gir større tilvekst og mer ensartet størrelse på grisungene.

Større tilvekst

På grunn av den forbedrede formelen og dermed fordøyeligheten er Nuklospray Yoghurt blitt betydelig bedre. Tester på vår forsøksgård viser tilsvarende større fôropptak hvor tilveksten før fravenning økte med 4%. Det resulterte i 270 gram økt fravenningsvekt.

Mer behagelig og homogen

Den nyutviklede sammensetningen av Nuklospray Yoghurt er testet i praksis hos svineprodusenter i Nederland, Belgia, Tyskland, Spania og Danmark. Den nye komposisjonen ble sammenlignet med den gamle. Ved denne subjektive sammenligning ble brukervennligheten vurdert til 10% bedre enn kontrollgruppen. Homogeniteten ble vurdert som 25% bedre.