Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Agri

Staldren - gris

Staldren® - et effektivt tørrdesinfeksjonsmiddel

Brukes til storfe, gris, sau, geit, hest, høns og kyllinger.

Staldren støver ikke, er fuktabsoberende og minsker luktplager ved å binde ammoniakk.

Staldren tørker opp binger og båser, men etser ikke på gulv og innredning.

Staldren minsker luftfuktigheten, og dermed risiko for luftsmitte.

Staldren er lett å spre og kan brukes mens dyrene er i binge og bås.

Staldren er dokumentert ugiftig, dvs. verken hudirriterende eller helsesskadelig for mennesker og dyr.

Staldren reduserer livsbetingelsene kraftig for flue- og loppelarver.

Staldren er pH-nøytral og dermed meget skånsom overfor omgivelsene, og fremmer et giftfritt miljø.

Staldren er effektivt bakteriedrepende, og har dokumentert virkning mot for eksempel e-coli bakterier, salmonella, campylobacter, tarmbrann Type A, aspergillus og stafylokokker.

Staldren brukes også til kjæledyr fra hamsteren i barneværelset til hesten i stallen.

STALDREN til alle dyrearter!

Gris

STALDREN spredes før grising i hele bingen. Bruk en stor håndfull pr. m² og konsentrer spredningen bak purken, rundt krybben og i smågrisehjørnet, samt andre fuktige steder i bingen (steder hvor bakteriene trives). STALDREN brukes etter grising tre dager i strekk, og deretter to ganger om uken, inntil fravenning. Bruk STALDREN i fravenningsbingen på følgende måte: STALDREN spres etter de samme prinsipper som i fødebingen. Sørg for å spre på fuktige steder, spesielt hvilearealet. STALDREN brukes igjen tre dager i strekk, og deretter to ganger om uken i 2-4 uker, eller inntil grisene er i full gang igjen, etter den vanskelige fravenningen. STALDREN brukes i slaktegrisbingen 1-2 ganger om uken. Det gir et bedre miljø, og har en klar dempende innvirkning på smittetrykket. STALDREN brukes etter behov i rånebinger, bedekningsavdeling og drektighetsavdeling.