Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Agri

Staldren - fjørfe

Staldren® - et effektivt tørrdesinfeksjonsmiddel

Brukes til storfe, gris, sau, geit, hest, høns og kyllinger.

Staldren støver ikke, er fuktabsoberende og minsker luktplager ved å binde ammoniakk.

Staldren tørker opp binger og båser, men etser ikke på gulv og innredning.

Staldren minsker luftfuktigheten, og dermed risiko for luftsmitte.

Staldren er lett å spre og kan brukes mens dyrene er i binge og bås.

Staldren er dokumentert ugiftig, dvs. verken hudirriterende eller helsesskadelig for mennesker og dyr.

Staldren reduserer livsbetingelsene kraftig for flue- og loppelarver.

Staldren er pH-nøytral og dermed meget skånsom overfor omgivelsene, og fremmer et giftfritt miljø.

Staldren er effektivt bakteriedrepende, og har dokumentert virkning mot for eksempel e-coli bakterier, salmonella, campylobacter, tarmbrann Type A, aspergillus og stafylokokker.

Staldren brukes også til kjæledyr fra hamsteren i barneværelset til hesten i stallen.

STALDREN til alle dyrearter!

Høns
STALDREN brukes i hønsehuset på følgende måte: STALDREN brukes i redekassene innen nye høns innsettes. Dryss et lite lag i hver redekasse (ca. en håndfull). Spre STALDREN på hele gulvarealet (ca. 100 gr. pr m²), det tilsvarer en sekk (25 kg.) pr. 250 m² gulv. STALDREN skal helst brukes en gang om uken i redekassene, samt på hele gulvflaten, slik at miljøet hele tiden er på høyt nivå. Dvs. at bakteriene bekjempes, ammoniakken bindes og fukt absorberes. STALDREN er blant annet svært virksomt overfor salmonella og campylobacter bakterier. STALDREN er ph-nøytral, hvilket betyder, at det er svært skånsomt overfor omgivelsene - bl.a. hønsenes bein og eggledere. STALDREN støver minimalt, det er lett å spre, og gir en behagelig lukt i hønsehuset.

Kyllinger
STALDREN brukes i kyllingehus på følgende måte: STALDREN spres ut over hele gulvarealet innen kyllingene blir satt inn i det rengjorte fjørfehuset. Bruk 50 gram pr. m², dvs. 25 kg til 500 m² gulv. STALDREN spres deretter i ca. 1 meters omkrets omkring fôr- og drikkeautomater (for å ramme de våte og fuktige steder, hvor bakteriene stortrives). Bruk 50 gram pr. m². STALDREN spres en gang om uken, for optimal virkning. Ved kontinuerlig bruk bevares miljøet og dermed helsetilstanden på et høyt nivå. STALDREN er pH-nøytral og derfor ytterst skånsomt overfor kyllingenes bein.