Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Agri

Ventilasjon

SKOV er en internasjonal markedsleder innen klimastyring og produksjonsovervåkning for animalsk produksjon. Alt fra en enkel veggvifte til de mest avanserte styringer som finnes på markedet.

SKOV tilbyr systemer og komponenter innen undertrykkventilasjon. Systemene tilpasses de lokale klima- og produksjonsforhold.

Bryne Landbruksservice A/S har solgt og utført service på SKOV`s systemer i mer enn 20 år til norske produsenter av sau, gris, fjørfe og storfe.

Ta kontakt om du har planer om nybygg eller rehabilitering av eksisterende bygg.