Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Agri

Brannvarsling

ÅBUD OM BRANNVARSLING I DRIFTSBYGNINGER OG GARTNERIER.

Det er allerede innført påbud for fjærfedrift. Nå er det også kommet for storfe og småfe.

Nå må alle driftbygninger med flere enn 30 storfe, småfe,gris ellers sau installere brannalarmsystem.
Vi leverer systemer for kabel og trådløse løsninger mellom bygninger og komponenter.

Vi leverer,monterer og kontrollerer.

Husk at aspirasjonsanlegget skal kontrolleres og godkjennes hvert år.

Ring for å bestille kontroll.