Fra 1984

Bryne Landbruksservice A/S ble startet i Januar 1984, og har siden den gang utvidet lokaler, ansatte, kompetanse og varelager.

Bryne Landbruksservice A/S er et spesialfirma for innendørsmekanisering.

Me æ fagfolk og vil væra best på det me gjære.

Vår styrke er våre medarbeidere. Det spenner fra mange års praktisk erfaring, til fagutdanna personer. I tillegg har vi satset på kvalitetsprodukter, og sammen med ca. 15 andre forhandlere startet firmaet Husdyrsystemer. Husdyrsystemer (HS) fungerer som et samlende innkjøpssenter for eierne, og på den måten har vi konkurransedyktige priser.

Bryne Landbruksservice A/S var fra 1984, frem til 2021 ledende innen montering, service og sertifisering av løfteinnretninger, innen landbruk og industri. Det startet med sertifisering av silotaljer til landbruket.

I tillegg drev BLS med innendørsmekanisering og gjødsels pumper fra Flygt, rettet mot det norske landbruket.

Prosjektering av husdyrrom til storfe, småfe, gris og fjørfe er noe av det vi driver med den dag i dag, i tillegg til rekvisita, melkeerstatning, lettgrinder, service i landbruket, montering osv.
Vi har trua på norsk landbruk og er stolte over å være en foretrukken leverandør til verdens beste kunder: Den Norske Bonden!

Bryne Landbrukssenter